h1

Mono-Image પંખો (મોનોઈમેજ)

11/09/2013

(૧)

પંખો

ગોળ-ગોળ

ફર્યા જ કરે.

ચક્કર

નહિ આવતાં હોય!

 

(૨)

 પંખો જણે

સુદર્શન-ચક્ર.

પેલું

પાપીને કાપે,

ગરમીને.

 

(૩)

 પંખો

કેવો નિર્દય!

ગરમીમાં જ

અટકી પડે…

 

(૪)

 પંખો તો

મોટો ચિત્રકાર!

ફરતાં પાંખિયાંથી

રચે

અનેક રંગોળીઓ.

 

(૫)

 પંખો

હવા આપે,

કચરો હરે,

એટલે તો

થોડા દિવસોમાં

ગંદો…

 

(૬)

ચકરાતા

પંખા સામે જુવો!

મગજ

ચડશે ચકરાવે…

 

– ‘સાગર’ રામોલિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: