h1

નેતા આવ્યા! (રમૂજ કાવ્ય)

02/09/2012

રસ્તાઓ પૂરા કરો બંધ, નેતા આવ્યા!

સુરક્ષાનો કરો પ્રબંધ, નેતા આવ્યા!

*

બસોના રુટ અટકાવો, નેતા આવ્યા!

મુસાફરોને રઝડાવો, નેતા આવ્યા!

*

મેદની ઉપાડી લાવો, નેતા આવ્યા!

ભૂખે-તરસે તડપાવો, નેતા આવ્યા!

*

વિકાસનાં થશે ભાષણ, નેતા આવ્યા!

લોકો કરશે ગણગણ, નેતા આવ્યા!

*

પેકેજથી મલકશે મુખ, નેતા આવ્યા!

હકીકતથી થશે દુ:ખ, નેતા આવ્યા!

*

માનો, આખી છે સરકાર, નેતા આવ્યા!

ભલેને લાગે તીક્ષ્ણ ધાર, નેતા આવ્યા!

*

‘સાગર’ નેતા ઈ તો નેતા, નેતા આવ્યા!

ભલેને ગમે-તેવું કહેતા, નેતા આવ્યા!

*

– (નોંધ : આ રચના રમૂજ માટે લખેલ છે. માથે ન ઓઢવું.)

– ‘સાગર’ રામોલિયા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: