h1

ભલું પૂછવું

07/08/2011


કદી સસલું સિંહને ખાય તો ભલું પૂછવું,
ને માલિક પટાવાળો થાય તો ભલું પૂછવું.

સલામ ભરે સામે તો ‘સાહેબ, સાહેબ’ કરી,
પાછળથી માછલાં ધોવાય તો ભલું પૂછવું.

ગરજે ગધેડાને બાપ તો પહેલાથી કીધો,
ગધેડીને ‘મા’ કહી પૂજાય તો ભલું પૂછવું.

માંસ-મટનની સૌને ખુશબૂ વહેતી લાગે,
ને અત્તર છાંટેલા ગંધાય તો ભલું પૂછવું.

બલા આવી બબડતી, તું કર ન મોટી મોટી,
વોંકળા ‘સાગર’ થૈ લહેરાય તો ભલું પૂછવું.

– ‘સાગર’ રામોલિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: