h1

ચહેરો

21/11/2010

પ્રશંસા સદા પામતો સારો ચહેરો,
ને લપડાક ખાતો બિચારો ચહેરો.

કદરૂપી છાંયા આવી જાય ઉપર,
બધેથી મેળવતો જાકારો ચહેરો.

છવાઈ ગયાં હોય ગુસ્સાનાં વાદળ,
લાગતો બધાને ખૂબ ખારો ચહેરો.

અમૂલ્ય ગુણ કદી ઊતરી આવતાં,
દિલનો બની જાય લૂંટારો ચહેરો.

બધે વરસતો કડવો વરસાદ,
ત્યારે ગુમાવતો નિજ પારો ચહેરો.

‘સાગર’ દિ’ કેમ બગડ્યો, કેમ કહું?
અરીસામાં જોયો તો મેં મારો ચહેરો.

– ‘સાગર’ રામોલિયા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: